Michał Smereczyński

MVP, Cloud Architect, Omada A/S

Kiedy nawet maszyna wirtualna ma własną tożsamość - Managed Service Identity dla zasobów w Microsoft Azure.

Kilka slajdów i obszerne demo obrazujące możliwości MSI oraz wyzwania jakie stoją przed devami, opsami i devopsami, którzy postanowią wykorzystać tę funkcjonalność. Na sesji nie zabraknie oczywiście kilku odwołań do Azure ARM API.

09.15 - 10.00