Prelegent
Grzegorz Kaźmierczak

Grzegorz Kaźmierczak

Grzegorz pracuje w firmie Esysco Sp. z o. o. na stanowisku Technical Specialist, gdzie zajmuje się przede wszystkim realizacją projektów związanych z cyberbezpieczeństwem i infrastrukturą klucza publicznego (PKI). Ponadto, jest zaangażowany w bieżącą obsługę klientów oraz analizę aktów prawnych.

Wykład

Public Key Infrastructure (PKI) - zabezpieczenie materiału kryptograficznego za pomocą HSM i integracja z produktami Primekey.

Godzina: 13:00
Live: Cybersecurity

Opis

Materiał kryptograficzny, w tym przede wszystkim klucze prywatne, wymaga szczególnej ochrony, którą można zapewnić poprzez zastosowanie kryptograficznych modułów bezpieczeństwa (HSM) w strukturze danej organizacji. Przedmiotem prelekcji będzie sposób działania i możliwości HSMów Utimaco oraz ich integracja z produktami Primekey oferującymi między innymi integrację z centrami certyfikacji (CA), czy też składanie podpisów elektronicznych. Powyższe funkcjonalności zostaną zaprezentowane przy wykorzystaniu EJBCA - Open Source CA od Primekey.

Kliknij w czarny baner aby przejść do opisu

Materiały

WGUISW

Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows (WGUiSW) skupia wszystkich użytkowników zajmujących się szeroko pojętymi technologiami Microsoft i działa przy Microsoft Polska.

KONTAKT

kontakt@itechday.pl,
CBSG Polska Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa