Prelegent
Karol Molenda

Karol Molenda

Generał brygady Karol Molenda jest ekspertem z dziedziny cyberbezpieczeństwa, specjalizującym się w reagowaniu na incydenty komputerowe, informatyce śledczej (GCFE), bezpieczeństwie teleinformatycznym oraz poszukiwaniu ukierunkowanych zagrożeń na systemy teleinformatyczne (APT). Współtwórca jednego z najbardziej zaawansowanych laboratoriów informatyki śledczej w Polsce, a także prawdopodobnie w Europie. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. W latach 2006 – 2019 pracował w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego zajmując stanowiska m.in. Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Komputerowego, Naczelnika Wydziału Informatyki Śledczej, Naczelnika Wydziału Cyberkontrwywiadu, Zastępcy Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Cybernetycznego, oraz Zastępcy Dyrektora Zarządu VI SKW. W lutym 2019 roku został wyznaczony na stanowisko Pełnomocnika MON ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Miesiąc później został mianowany na stopień generała brygady i wyznaczony na Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Generał brygady Karol Molenda zainteresowany jest budowaniem i praktycznym wdrażaniem nowatorskich rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa i najnowocześniejszych technologii. 

Wykład

3 CSIRT'y - Współcześni muszkieterowie w cyfrowym świecie.

Godzina: 12:15
Sala: Zielona

Opis

Wejście w życie w dniu 28 sierpnia 2018 r. ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa poza wprowadzeniem zapisów unijnej dyrektywy NIS na grunt prawa polskiego uporządkowało relacje i zasady funkcjonowania podmiotów właściwych w zakresie reagowania na incydenty komputerowe poziomu krajowego. Podczas sesji zostaną przybliżone obszary odpowiedzialności (constituency) poszczególnych CSIRT (Computer Security Incident Response Team) - CSIRT MON, CSIRT ABW i CSIRT NASK, procedury współdziałania oraz zasady funkcjonowania "od kuchni" na przykładzie CSIRT MON.

Kliknij w czarny baner aby przejść do opisu

Materiały

WGUISW

Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows (WGUiSW) skupia wszystkich użytkowników zajmujących się szeroko pojętymi technologiami Microsoft i działa przy Microsoft Polska.

KONTAKT

kontakt@itechday.pl,
CBSG Polska Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa