Prelegent
K.Molenda

Karol Molenda

Generał brygady Karol Molenda jest ekspertem z dziedziny cyberbezpieczeństwa, specjalizującym się w reagowaniu na incydenty komputerowe, informatyce śledczej (GCFE), bezpieczeństwie teleinformatycznym oraz poszukiwaniu ukierunkowanych zagrożeń na systemy teleinformatyczne (APT). Współtwórca jednego z najbardziej zaawansowanych laboratoriów informatyki śledczej w Polsce, a także prawdopodobnie w Europie. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. W latach 2006 – 2019 pracował w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego zajmując stanowiska m.in. Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Komputerowego, Naczelnika Wydziału Informatyki Śledczej, Naczelnika Wydziału Cyberkontrwywiadu, Zastępcy Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Cybernetycznego, oraz Zastępcy Dyrektora Zarządu VI SKW. W lutym 2019 roku został wyznaczony na stanowisko Pełnomocnika MON ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Miesiąc później został mianowany na stopień generała brygady i wyznaczony na Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Generał brygady Karol Molenda zainteresowany jest budowaniem i praktycznym wdrażaniem nowatorskich rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa i najnowocześniejszych technologii. 

Wykład

(Cloud)misja.

Godzina: 09:00
Sala: Niebieska

Opis

Dwaj inżynierowie budzą się w przyszłości, która wygląda zupełnie odmiennie od świata, który do tej pory znali. Wszystko jest przeniesione do chmury i cała logika wydaje się być jakaś taka odwrócona. W swojej zawodowej misji, podróżują przez nowy świat i zderzają się z nową rzeczywistością. Zapraszamy na studium kilku przypadków w nowym świecie – pół żartem, pół serio.

Kliknij w czarny baner aby przejść do opisu

Materiały

WGUISW

Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows (WGUiSW) skupia wszystkich użytkowników zajmujących się szeroko pojętymi technologiami Microsoft i działa przy Microsoft Polska.

KONTAKT

kontakt@itechday.pl,
CBSG Polska Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa