Prelegent
Marcin Samułek

Marcin Samułek

Jako dziecko pisałem proste gry w LOGO, Pascalu i Flashu, a dzisiaj mając 7 lat doświadczenia w komercyjnych projektach pracowałem z wieloma współczesnymi(i nie tylko) językami i technologiami. Od dłuższego czasu jestem mocno zainteresowany Kubernetesem i rewolucją którą wywołał w świecie IT. Od trzech lat pracuję w Oktawave i jestem związany ze środowiskiem chmurowym. Pracowałem tu przy projektach zarówno frontendowych jak i backendowych jako deweloper, a od roku jako team leader i architekt.

Wykład

Kubernetes as a Service.

Godzina: 09:00
Sala: Zielona

Opis

Architektura platformy Oktawave Kubernetes Service (OKS), czyli jak został rozwiązany problem zarządzania i utrzymania wielu klastrów Kubernetesa w sposób zunifikowany i maksymalnie zautomatyzowany. Budując platformę udało nam się skonteneryzować wszystkie elementy mastera klastra K8S i umieścić je w postaci grup aplikacji w klastrze nadrzędnym. W ten sposób jesteśmy w stanie posiadać dowolną liczbę klastrów, jednocześnie utrzymując tylko jeden. Elementy systemu obejmują: flowcontroller – aplikacja zarządcza. Rozszerza funkcjonalność Kubernetesa i pozwala na tworzenie i zarządzania zbiorem aplikacji w postaci natywnych zasobów Kubernetesa. / architektura – publiczne adresy IP, wewnętrzna komunikacja, lb, instancje, ovs, etc. - jak jest zbudowany K8S na IaaS / nodes i auto-połączenie z masterem – jak realizujemy dodawanie nodów do klastra, automatyczne nawiązywanie połączenia, tokeny / CSI - zautomatyzowane tworzenie zasobów dyskowych w IaaS / CCM - zautomatyzowane tworzenie Load Balancerów dla Serwisów / inicjalizacja klastrów klienckich - jak wygląda proces, gdzie są tworzone zasoby.

Kliknij w czarny baner aby przejść do opisu

Materiały

WGUISW

Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows (WGUiSW) skupia wszystkich użytkowników zajmujących się szeroko pojętymi technologiami Microsoft i działa przy Microsoft Polska.

KONTAKT

kontakt@itechday.pl,
CBSG Polska Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa