Prelegent
Przemysław Przybylak

Przemysław Przybylak

Pułkownik Przemysław Przybylak objął obowiązki Szefa Szefostwa Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w grudniu 2019 roku. Wcześniej, od listopada 2016 roku do listopada 2019 roku, pełnił służbę na stanowisku Komendanta Centrum Operacji Cybernetycznych, jednostki bezpośrednio podlegającej Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Pochodzący z Ozorkowa w województwie łódzkim, płk Przybylak jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie uzyskał promocję na stopień podporucznika. Swoje pierwsze stanowisko służbowe jako dowódca posterunku/dowódca zautomatyzowanego systemu dowodzenia w kompanii radiotechnicznej objął w 1998 roku. W trakcie służby wojskowej płk Przybylak zajmował stanowiska techniczne i dowódcze na wszystkich poziomach w strukturach organizacyjnych jednostek Sił Zbrojnych RP i Ministerstwa Obrony Narodowej. Płk Przybylak pełnił służbę na stanowiskach inżyniera/analityka w Centrum Automatyzacji Obrony Powietrznej, młodszego specjalisty w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych w Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej, szefa Sekcji Reagowania na Incydenty Komputerowe w Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi oraz Szefa Zespołu Działań Cyberprzestrzennych w Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych. Płk Przybylak jest absolwentem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki oraz absolwentem podyplomowych studiów Master of Business Administration IT (MBA IT) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Płk Przybylak specjalizuje się w ocenie bezpieczeństwa systemów ICT. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu zespołami przeprowadzającymi oceny bezpieczeństwa, audyty i testy penetracyjne systemów ICT. Posiada również wiedzę i doświadczenie związane z projektowaniem, wdrażaniem oraz dostarczaniem systemów i usług ICT zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami, a także zarządzaniem bezpieczeństwem w tych środowiskach. Płk Przybylak jest posiadaczem wielu uznanych certyfikatów technicznych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem systemów ICT w tym: CISSP, C|EH, OSCP, BSI ISO/IEC 27001 LA, ITIL® v3 Foundation, PRINCE2™ Foundation, NSA & CNSS 4013 System Administrator. Posiada wiedzę z zakresu technologii sieciowych CISCO na poziomie CCNA/CCNP Security oraz wirtualizacji VMware na poziomie VCP DCV. Płk Przybylak wraz z żoną są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci.

Wykład

3 CSIRT'y - Współcześni muszkieterowie w cyfrowym świecie.

Godzina: 12:15
Sala: Zielona

Opis

Wejście w życie w dniu 28 sierpnia 2018 r. ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa poza wprowadzeniem zapisów unijnej dyrektywy NIS na grunt prawa polskiego uporządkowało relacje i zasady funkcjonowania podmiotów właściwych w zakresie reagowania na incydenty komputerowe poziomu krajowego. Podczas sesji zostaną przybliżone obszary odpowiedzialności (constituency) poszczególnych CSIRT (Computer Security Incident Response Team) - CSIRT MON, CSIRT ABW i CSIRT NASK, procedury współdziałania oraz zasady funkcjonowania "od kuchni" na przykładzie CSIRT MON.

Kliknij w czarny baner aby przejść do opisu

Materiały

WGUISW

Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows (WGUiSW) skupia wszystkich użytkowników zajmujących się szeroko pojętymi technologiami Microsoft i działa przy Microsoft Polska.

KONTAKT

kontakt@itechday.pl,
CBSG Polska Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa