Prelegent
K.Molenda

Karol Molenda

Generał brygady Karol Molenda jest ekspertem z dziedziny cyberbezpieczeństwa, specjalizującym się w reagowaniu na incydenty komputerowe, informatyce śledczej (GCFE), bezpieczeństwie teleinformatycznym oraz poszukiwaniu ukierunkowanych zagrożeń na systemy teleinformatyczne (APT). Współtwórca jednego z najbardziej zaawansowanych laboratoriów informatyki śledczej w Polsce, a także prawdopodobnie w Europie. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. W latach 2006 – 2019 pracował w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego zajmując stanowiska m.in. Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Komputerowego, Naczelnika Wydziału Informatyki Śledczej, Naczelnika Wydziału Cyberkontrwywiadu, Zastępcy Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Cybernetycznego, oraz Zastępcy Dyrektora Zarządu VI SKW. W lutym 2019 roku został wyznaczony na stanowisko Pełnomocnika MON ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Miesiąc później został mianowany na stopień generała brygady i wyznaczony na Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Generał brygady Karol Molenda zainteresowany jest budowaniem i praktycznym wdrażaniem nowatorskich rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa i najnowocześniejszych technologii. 

Wykład

IT na współczesnym polu walki - nie tylko sprzymierzeniec.

Godzina: 09:00
Live: Cybersecurity

Opis

Technologiczna i techniczna ewolucja nieuchronnie wkracza w każdą dziedzinę działalności człowieka. Sfera wojskowa również podlega dynamicznemu rozwojowi. Współczesne pole walki coraz bardziej uzależnione jest od sieci i systemów teleinformatycznych. Poprzez wykorzystanie rozwiązań informatyki oraz telekomunikacji działania wojskowe prowadzone są z wprost chirurgiczną dokładnością. Nasycenie teatru działań sieciami i systemami teleinformatycznymi wciąż wzrasta. W każdym rodzaju sił zbrojnych oraz wojsk wykorzystuje się najnowsze technologie teleinformatyczne. Współczesne operacje militarne prowadzone przez regularne wojska dostarczają dowodów, iż rebelianci oraz wszelkie formacje pozamilitarne również korzystają z najnowocześniejszych rozwiązań IT. Aby sprostać wyzwaniom pola walki XXI wieku, należy posiadać zdolność skutecznego prowadzenia walki w nieznanej do niedawna przestrzeni, nazwanej cyberprzestrzenią. Współcześnie, aby skutecznie oddziaływać na przeciwnika, nie trzeba wchodzić z nim w bezpośredni, fizyczny kontakt. Cyberprzestrzeń może być wykorzystywana zarówno do działań nieśmiercionośnych jak i do zadawania śmierci. Sieci i systemy teleinformatyczne stanowią istotną część systemów dowodzenia i kierowania środkami walki, zapewniają sprawne zarządzanie logistyką, usprawniają planowanie i prowadzenie operacji, są także niebagatelnym elementem działań rozpoznawczych i wywiadowczych.

Kliknij w czarny baner aby przejść do opisu

Materiały

WGUISW

Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows (WGUiSW) skupia wszystkich użytkowników zajmujących się szeroko pojętymi technologiami Microsoft i działa przy Microsoft Polska.

KONTAKT

kontakt@itechday.pl,
CBSG Polska Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa